Coaching en onderwijs

 

In het coaching-traject gaan we samen bekijken wat ik kan doen om je te helpen groeien in je eigen rol. Ik help je om je grenzen (weer) te (her)kennen en aan te geven.

En ondersteun je om je plezier in het werk terug te vinden, waardoor jij er weer kunt zijn voor jezelf en de ander. Zodat je weer dichter bij jezelf kunt komen en je weer met hernieuwde en verfrissende moed verder kunt.

Zodat je nog meer impact hebt in het onderwijs.

 

 

 

Aanbod coaching-trajecten

  • Algemeen coachingstraject: de school heeft een zorg of een vraag over iemand. Dit kan persoonlijk, pedagogisch of didactisch zijn van aard. In een drie-gesprek, de coachee, de leidinggevende en ik, leggen we de doelen van de coaching vast en starten we met het traject. Dit bestaat uit een intake en meestal 6 tot 8 coachingssessies.
  • Coaching en advies: soms is de coachingvraag er één met een wat meer adviserende rol (vraagstelling). Dit is vaak het geval met startende intern begeleiders. Ik ondersteun dan meer op de inhoud van het systeem van interne begeleiding en het onderwijs.
  • Coaching met lesobservaties: in deze coachingstrajecten is er eerst een observatie in de klas en vervolgens is er een nagesprek over de observatie. Dit alles aan de hand van vooraf gestelde leerdoelen van de coachee. In het nagesprek komen de leerdoelen door middel van feedback en feedforward aan bod. En bekijken we wat er behaald is, en wat niet. Vervolgens maak ik een verslag van dit gesprek.
  • Coaching voor startende leerkrachten en zij-instromers: tijdens deze trajecten maak ik gebruik van de richtlijnen vanuit de cao primair onderwijs. Richtend op de kwaliteitscompetenties van startbekwaamheid, basisbekwaamheid en de vakbekwaamheid. Waar sta je nu, aan welke competenties wil je gaan werken? Bij deze trajecten gaat het vaak over persoonlijk leiderschap. Hoé je dat moet doen, is meestal onduidelijk. Bewust keuzes maken door persoonlijk leiderschap te nemen, en niet reageren vanuit een automatisme. Wie ben je, wat wil je en waar sta je voor en wat wil de organisatie waar je voor werkt?

 

Is coaching iets voor jou?

Coaching heeft tot doel je levenskwaliteit te optimaliseren en je (opnieuw) in je kracht te zetten. Om dit te bereiken wordt elk aspect bekeken; fysiek en mentaal, zakelijk als privé. Coaching probeert je op die manier bewust te maken van je handelen, je gevoelens, je denken en je manier van doen. En hoe dit invloed heeft op je relaties, je werk en de beslissingen die je neemt in het dagelijks leven. Als coach loop ik, geïnspireerd door Erickson en Marijke Lingsma, altijd een eindje met iemand mee. Op een gegeven moment gaat en kiest de coachee weer zijn eigen weg. 

 Lijkt dit je iets? Klik hier om contact met mij op te nemen.

 

 

En meer….

Hoe zorgen we dat het basisonderwijs in ontwikkeling blijft?

Hieronder is een greep uit de manier van werken van TurnhoutCoaching in het PO:

Interim interne begeleiding

TurnhoutCoaching verzorgt interim interne begeleiding op scholen. De sterke kanten van deze interim begeleiding zijn hogere resultaten bereiken, doelen bereiken, kwaliteitsverbetering, zorgstructuur opzetten, inspectietrajecten begeleiden en opbrengstgericht-handelingsgericht werken.

Intervisie

TurnhoutCoaching begeleidt intervisiegroepen in organisaties. TurnhoutCoaching gelooft in de kracht van intervisie. Intervisie is vakmanschap ontwikkelen en met behulp van (zelf)reflectie greep krijgen op het eigen denk -en leerproces. De effecten van intervisie zijn: door reflectie meer zicht krijgen op je eigen sterke en zwakkere kanten, meer creativiteit bij het oplossen van problemen, het uitbreiden van je eigen gedragsrepertoire en intervisie doet een sterk beroep op communicatieve vaardigheden.

Schrijven van beleidsdocumenten

Vaak weten leidinggevenden wel wát ze willen met de school, maar lukt het hen niet zo goed om het te verwoorden in een beleidsdocument. Of is er te weinig tijd om het zelf te schrijven. Ik ga dan met hen in gesprek, zet een stappenplan uit en schrijf samen met hen het beleidsdocument. Bijvoorbeeld: Schoolplannen, Jaarplannen, Zorgstructuurdocumenten, Opbrengsten-analyses, Jaarkalenders, Kwaliteitskaarten of protocollen.

Ondersteuning en advisering voor leidinggevenden in het Primair Onderwijs

De ondersteuning, advisering en begeleiding is gericht op vragen over de praktijk van het onderwijs. Zo kan ik leidinggevenden coachen on the job door met hen te sparren, trajecten uit te zetten of stoom af laten blazen. Dit alles om uit de waan van de dag te stappen om daarna weer door te kunnen naar de grote lijnen en de doelen van de organisatie. Of om samen plannen uit te denken en uit te schrijven voor de volgende ontwikkelpunten van de school.

Coaching startende leerkrachten/zij-instromers

Ik coach startende leerkrachten om hen van basis naar vakbekwaam te begeleiden. Wat komt er allemaal kijken bij het lesgeven? Er is aandacht voor de pedagogische vaardigheden en daarnaast ook zo goed mogelijk inhoudelijk lesgeven. Ik werk onder andere met de methodieken van EDI, het expliciete directe instructiemodel, de (wetenschappelijk bewezen) cognitieve psychologie, het boek ‘Meester in de klas’ en de Sonnevelt vitaliteitspiramide. TurnhoutCoaching sluit zo goed mogelijk aan bij de wensen en de doelstellingen van de school. Het traject bestaat uit gesprekken en observaties met terugkoppeling. Voorafgaand aan de coaching is een drie-gesprek met de leidinggevende van de leerkracht waarin doelen worden afgesproken. De coaching eindigt met een drie-gesprek waarin we evalueren of de doelen behaald zijn.

Begeleiden en opleiden van startende intern begeleiders

Een goede zorgstructuur is van levensbelang in een school! Om samen met de nieuwe intern begeleider de zorgstructuur op te zetten in een school vind ik erg leuk om te doen. Dit heb ik de afgelopen tijd dit veel gedaan. De grote lijnen uitzetten, nadenken over de koers van de school in relatie tot handelings -en opbrengstgericht gericht (OHGW-cyclus) werken is iets wat ik veel doe en goed beheers.

 

Staat het aanbod wat je zoekt hier niet bij? Neem dan gerust contact op met TurnhoutCoaching.