Hoe?..Samen!

Wat doe ik om je te helpen?

WERKWIJZE

Afhankelijk van de behoefte en vraag die speelt, zet ik een traject in dat past bij jou. Tijdens de gesprekken maak ik gebruik van verschillende werkvormen, methodieken en modellen:

 • Transactionele Analyse, Functionele analyse (Erik Berne) & opstellingen (Bert Hellinger)
 • Voice Dialogue (Ik (k)en mijn ikken Judith Budde, Karin Brugman, Berry Collewijn), de innerlijke criticus (Hal & Sid Stone)
 • Werken met ‘Handboek professionele schoolcultuur’ (Galenkamp & Schut)
 • Feedback volgens het 4G model (NLP) & De Mat (Bureau de Mat)
 • Focussen en sensen (Eugene Gendlin)
 • Cirkel van betrokkenheid en invloed (Steven Covey)
 • Werken met het boek: ‘Meester in de klas’ (Simone van Dijk)

 

INTAKEGESPREK

Voorafgaand aan het coachtraject hebben we een intakegesprek. Hier maken we kennis met elkaar. Je vertelt wat je hulpvraag is en wat je verwachtingen zijn. Op het moment dat er een klik ontstaat, kunnen we aan de slag.

COACHING

Het coachtraject bestaat meestal uit 5 tot 8 gesprekken. Ieder gesprek duurt ongeveer anderhalf uur. Afhankelijk van je vraag en wens spreken we eens in de 2 tot 3 weken af. We kunnen dit persoonlijk of op afstand doen.

EVALUATIE

Aan het eind van het traject evalueren we het traject. Hierin bekijken we hoe het gaat en of er behoefte is aan meer gesprekken.

Spreekt je dit aan?

Je bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek. Daar merken we beiden of er een klik is. Vervolgens spreken we af en gaan we samen op weg.

De basis van de coaching is onder andere geïnspireerd op de theorie van Marijke Lingsma: ‘De vijf kritieke succesfactoren van coaching’. Zij stelt dat er 5 KSF’s factoren leiden tot succesvolle coaching. Deze 5 factoren zijn:

 • Context: veranderen lukt alleen als je heel goed beseft in welke omgeving je opereert. En hoe de wisselwerking met anderen verloopt. Dan wordt duidelijk wat werkt en niet. En waarom iets een knelpunt is. Geen coaching zonder context.
 • Meetlat: coachen is alleen mogelijk als de coachee een doel heeft, als duidelijk is wat iemand wil bereiken. Dat is iets anders dan weten wat je niet meer wilt.
 • Eigenaarschap: leren kun je alleen zelf doen dus het is belangrijk dat het team zelf de verantwoordelijkheid voelt en neemt. Geen leertraject zonder leervraag.
 • IJsberg: deze metafoor staat voor de gelaagdheid van competenties. Boven de waterlijn zijn dat zichtbare zaken zoals het handelen en de (inter-)actie. Onder de waterlijn, onzichtbaar, wel merkbaar of in uitspraken, zitten opvattingen die dit gedrag en deze interactie beïnvloeden. En daar weer onder zitten drijfveren en waarden.
 • Hier en nu: ik hou ervan om het heel concreet te maken en naar de praktijk van alledag te vertalen. Daarom vraag ik of wat er hier en nu, dus tijdens de coaching, gebeurt, vergelijkbaar is met wat er op het werk gebeurt. (bron: Betterday, interview met teamcoach Marijke Lingsma)

Vanuit Sonnevelt:

Een levenscoach is opgeleid in de volgende onderwerpen:

 • De hulpvraag en de wens van een cliënt helder maken en de cliënt begeleiden in het persoonlijke proces
 • Het vergroten van het zelfvertrouwen van de cliënt
 • Liefdevolle en zinvolle feedback geven
 • Het beheersen van coachvaardigheden en meerdere methodieken
 • Een eigen praktijk voeren of als coach in een organisatie werken